Historia Katedry


W roku 1970 w ramach tworzonej na Uczelni struktury instytutowej powołano do życia Instytut Inżynierii Wodnej, w skład którego weszli pracownicy trzech katedr:
– Katedry Regulacji Rzek i Budowy Kanałów,
– Katedry Zapór i Siłowni Wodnych,
– Katedry Melioracji Wodnych.

Pierwszym dyrektorem został doc. dr inż. Feliks Szwed, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Instytutu. W 1974 w Instytucie wyodrębniono następujące zakłady:
– Zakład Hydrauliki i Hydromechaniki (kierownik: prof. dr hab. inż. Bolesław Kordas),
– Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej (kierownik: doc. dr inż. Bolesław Osuch),
– Zakład Budownictwa Wodnego (kierownik: doc. dr inż. Jerzy Sobczak).

W 1977 r. w związku z rozszerzeniem zakresu działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, Instytut zmienił nazwę na Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz utworzono Zakład Gospodarki Wodnej (kierownik: doc. dr inż. Józef Fiszer).

W 1980 r. na bazie zespołu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kordeckiego z Wydziału Budownictwa Lądowego utworzono Zakład Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. W roku 1992 w ramach restrukturyzacji Wydziału, Zakład rozpoczął działalność poza strukturą Instytutu.

W 1991 r. powołano do życia Zakład Systemów i Prognoz Hydrologicznych kierowany przez dr hab. inż. Beniamina Więzika, prof. PK. Pod koniec XX wieku w ramach restrukturyzacji Zakład połączono z Zakładem Hydrologii.

Od roku 2012 zmieniono strukturę Instytutu. Połączono istniejące zakłady tworząc: Katedra Hydrauliki i Hydrologii i Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej.
We wrześniu 2018 roku struktura całego Wydziału Inżynierii Środowiska uległa zmianie. Instytuty zostały zastąpione Katedrami i Zakładami. Nasz Instytut stał się Katedrą Inżynierii i Gospodarki Wodnej z kierownikiem prof. dr hab. inż. Elżbietą Nachlik.

1 czerwca 2020 nazwa katedry zmieniła się na: Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej.

Dyrektorzy Instytutu i Kierownicy Katedry

1970-1973doc. dr inż. Feliks Szwed
1973-1975prof. dr hab. inż. Bolesław Kordas
1975-1978doc. dr. inż. Bolesław Osuch
1978-1981prof. dr hab. inż. Bolesław Kordas
1981-1987doc. dr inż. Bolesław Osuch
1987-1991doc. dr inż. Józef Fiszer
1991-1993dr hab. inż. Elżbieta Nachlik, prof. PK
1993-1994dr hab. inż. Beniamin Więzik, prof. PK
1994-2000dr hab. inż. Jerzy Szczęsny
2000-2008prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
2008-2009prof. dr hab. inż. Jerzy Ratomski
2009-2016dr hab. inż. Krzysztof Książyński
2016-2019prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
2019-dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK

Oni tworzyli historię

Dopasuj wyświetlanie