dr hab. inż. Jerzy Szczęsny, prof. PK


Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 kwietnia 2023 r. odszedł od nas dr hab. inż. Jerzy Szczęsny, prof. PK
Emerytowany profesor Politechniki Krakowskiej, uznany specjalista w zakresie zabudowy potoków górskich i regulacji rzek. Hydrotechnika w Polsce wiele zawdzięcza Jego wiedzy, doświadczeniu i niezwykłemu zaangażowaniu. Dyrektor i zastępca Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej, wieloletni kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego. Urodzony organizator i społecznik, członek wielu towarzystw oraz stowarzyszeń naukowych, a także licznych komisji uczelnianych.
Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi.
Odszedł wybitny uczony i prawy człowiek, ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów a przede wszystkim otwarty na ludzi, szlachetny i życzliwy człowiek.
Będzie go nam brakować.

 

 

Dopasuj wyświetlanie