dr hab. inż. Jerzy Szczęsny, prof. PK


Prof. dr hab. inż. Jerzy Szczęsny, prof. PK urodził się w 1936 roku.
Uznany specjalista w zakresie zabudowy potoków górskich i regulacji rzek. Hydrotechnika w Polsce wiele zawdzięcza Jego wiedzy, doświadczeniu i niezwykłemu zaangażowaniu. Dyrektor i zastępca Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej, wieloletni kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego. Urodzony organizator i społecznik, członek wielu towarzystw oraz stowarzyszeń naukowych, a także licznych komisji uczelnianych. Należał do Sekcji Budownictwa, Inżynierii Lądowej i Wodnej przy Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności, był też członkiem honorowym Komisji Gospodarki Wodnej przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi.
Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1994 r. na podstawie pracy zatytułowanej Metodyka oceny warunków budowy systemów hydrotechnicznych. Był profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

W dniu 23 kwietnia 2023 odszedł wybitny uczony i prawy człowiek, ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów a przede wszystkim otwarty na ludzi, szlachetny i życzliwy człowiek. Będzie go nam brakować.

 

 

Dopasuj wyświetlanie