HiBW – konferencja 2024


TEMATYKA KONFERENCJI
Zasoby wodne Polski cechują się dużą zmiennością sezonową i nierównomiernością rozmieszczenia terytorialnego. Wody w Polsce jest coraz mniej i jest ona mocno zanieczyszczona (mechanicznie, bakteriologicznie i fizykochemicznie). Aby polepszyć ten stan, należy wprowadzić strategię gospodarki wodnej dotyczącą m.in. rozwoju nowych sposobów korzystania z zasobów wodnych, obniżenia stopnia zagrożenia powodziami i suszami, rozwiązywania problemów związanych z wodami transgranicznymi, stąd zakres tematyczny Konferencji obejmuje takie zagadnienia jak:

  • w k r ó t c e

Temat gospodarowania wodą w warunkach rozwoju i zmian klimatu obecnie staje się coraz bardziej istotnym dla rozwoju i bezpieczeństwa wodnego każdego kraju. Jednym z głównych tematów wiodących jest Retencja w skali makro i mikro.

MIEJSCE OBRAD
Hotel Dobczyce
ul. Jałowcowa 30
32-410 Dobczyce

FORMY UCZESTNICTWA

  • Referaty w sesji plenarnej i sekcjach tematycznych
  • Panele dyskusyjne:
  • Postery
  • Wystąpienia promocyjne firm, ekspozycja stoisk firmowych, reklamy firm

TERMINARZ KONFERENCJI
Zgłoszenie temat referatu wraz ze streszczeniem (max 250 słów) do 15.06.2024 r.
Termin przesyłania pełnego tekstu w zależności od periodyki zostanie przekazany w następnym komunikacie.
Potwierdzenie uczestnictwa i wpłata za uczestnictwo w konferencji do 15.06.2024 r. Rejestracja na konferencję on-line na stronie internetowej: formularz

PUBLIKACJE REFERATÓW
Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawnictwa czasopisma, będą publikowane odpowiednio do tematyki w niżej wymienionych periodykach:

  • INSTAL – pkt. wg. listy MNiSW (koszt wydania ponosi autor)
  • Gaz, Woda i Technika Sanitarna – pkt. wg. listy MNiSW (koszt wydania ponosi autor)
  • Gospodarka Wodna – pkt. wg. listy MNiSW (bez dodatkowych kosztów)
  • Geoinformatica Polonica pkt. wg. listy MNiSW (bez dodatkowych kosztów)
  • Technologia wody – pkt. wg. listy MNiSW (bez dodatkowych kosztów)
  • Energetyka Wodna – pkt. wg. listy MNiSW (bez dodatkowych kosztów)
    Planowane jest wydanie abstraktów na pendrive z nadrukiem logo konferencji.

KOSZT UCZESTNICTWA
2100 zł (brutto) – pełny pakiet (obejmuje: zakwaterowanie, uczestnictwo, materiały, imprezy towarzyszące)
2370 zł
(brutto) – pełny pakiet wraz z stoiskiem promocyjnym

Opłatę za udział w Konferencji proszę kierować na konto Politechniki Krakowskiej:
Politechnika Krakowska
Bank BPH S.A. Oddział w Krakowie
numer konta: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
z dopiskiem:
Hydroinżynieria i bezpieczeństwo wodne 2024
imię i nazwisko uczestnika

ORGANIZATORZY

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
PATRONAT HONOROWY

Izba Gospodarcza
Wodociągi Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
PATRONAT LOKALNY

Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy,
Oddział Kraków

Klimat–Energia– Gospodarka
Wodna Urząd Miasta Krakowa
PATRONAT MEDIALNY

Czasopismo

Czasopismo

Czasopismo

Czasopismo

Czasopismo

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Tel. +48 605245055
+48 12 628 28 14
e-mail: jadwiga.krolikowska@pk.edu.pl

Dopasuj wyświetlanie