HiBW – konferencja 2024


TEMATYKA KONFERENCJI
Zasoby wodne Polski cechują się dużą zmiennością sezonową i nierównomiernością rozmieszczenia terytorialnego. Wody w Polsce jest coraz mniej i jest ona mocno zanieczyszczona (mechanicznie, bakteriologicznie i fizykochemicznie). Aby polepszyć ten stan, należy wprowadzić strategię gospodarki wodnej dotyczącą m.in. rozwoju nowych sposobów korzystania z zasobów wodnych, obniżenia stopnia zagrożenia powodziami i suszami, rozwiązywania problemów związanych z wodami transgranicznymi, stąd zakres tematyczny Konferencji obejmuje takie zagadnienia jak:

Temat gospodarowania wodą w warunkach rozwoju i zmian klimatu obecnie staje się coraz bardziej istotnym dla rozwoju i bezpieczeństwa wodnego każdego kraju. Jednym z głównych tematów wiodących jest Retencja w skali makro i mikro.

MIEJSCE OBRAD
Hotel Dobczyce
ul. Jałowcowa 30
32-410 Dobczyce

FORMY UCZESTNICTWA

 • Referaty w sesji plenarnej i sekcjach tematycznych
 • Panele dyskusyjne:
 • Postery
 • Wystąpienia promocyjne firm, ekspozycja stoisk firmowych, reklamy firm

TERMINARZ KONFERENCJI
Zgłoszenie temat referatu wraz ze streszczeniem (max 250 słów) do 15.06.2024 r.
Termin przesyłania pełnego tekstu w zależności od periodyki zostanie przekazany w następnym komunikacie.
Potwierdzenie uczestnictwa i wpłata za uczestnictwo w konferencji do 15.06.2024 r. Rejestracja na konferencję on-line na stronie internetowej: formularz

PUBLIKACJE REFERATÓW
Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawnictwa czasopisma, będą publikowane odpowiednio do tematyki w niżej wymienionych periodykach:

 • INSTAL – pkt. wg. listy MNiSW (koszt wydania ponosi autor)
 • Gaz, Woda i Technika Sanitarna – pkt. wg. listy MNiSW (koszt wydania ponosi autor)
 • Gospodarka Wodna – pkt. wg. listy MNiSW (bez dodatkowych kosztów)
 • Geoinformatica Polonica pkt. wg. listy MNiSW (bez dodatkowych kosztów)
 • Technologia wody – pkt. wg. listy MNiSW (bez dodatkowych kosztów)
 • Energetyka Wodna – pkt. wg. listy MNiSW (bez dodatkowych kosztów)
  Planowane jest wydanie abstraktów na pendrive z nadrukiem logo konferencji.

KOSZT UCZESTNICTWA
2100 zł (brutto) – pełny pakiet (obejmuje: zakwaterowanie, uczestnictwo, materiały, imprezy towarzyszące)
2370 zł
(brutto) – pełny pakiet wraz z stoiskiem promocyjnym

Opłatę za udział w Konferencji proszę kierować na konto Politechniki Krakowskiej:
Politechnika Krakowska
Bank BPH S.A. Oddział w Krakowie
numer konta: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
z dopiskiem:
Hydroinżynieria i bezpieczeństwo wodne 2024
imię i nazwisko uczestnika

ORGANIZATORZY

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
PATRONAT HONOROWY

Izba Gospodarcza
Wodociągi Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Województwo Małopolskie
PATRONAT LOKALNY

Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy,
Oddział Kraków

Klimat–Energia– Gospodarka
Wodna Urząd Miasta Krakowa
PATRONAT MEDIALNY

Czasopismo

Czasopismo

Czasopismo

Czasopismo

Czasopismo

Czasopismo

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Tel. +48 605245055
+48 12 628 28 14
e-mail: jadwiga.krolikowska@pk.edu.pl

Dopasuj wyświetlanie