HYDROINŻYNIERIA, HYDROMORFOLOGIA I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
POD HONOROWYM PATRONATEM

JM Rektora Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza
Kraków/Dobczyce, 15-17 czerwca 2023 r.

więcej informacji>>
Komunikat 1
Komunikat 2
Komunikat 3
Komunikat 4
Program konferencji
Fotogaleria

Dopasuj wyświetlanie