lato_01
2022_lato_02
2022_lato_01
lato_16
lato_15
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
lato_13
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
lato_10
lato_09
lato_08
lato_07
lato_06
lato_05
lato_04
lato_03
lato_02

PlayPause
previous arrow
next arrow

O nas…..

Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej prowadzi działalność badawczo-dydaktyczną w obszarze kompleksowego i interdyscyplinarnego podejścia do wybranych zagadnień związanych z hydrosferą i litosferą. Katedrę tworzą zespoły pracowników naukowych, specjalizujących się w wielu zagadnieniach należących do 3 głównych obszarów:

  • gospodarka wodna – zagadnienia: hydrologii, hydrogeologii, hydrauliki i hydromechaniki, hydrotechniki, hydroenergetyki, meteorologii i klimatologii, administrowania
    i zarządzania zasobami wodnymi oraz ich wykorzystywania i ochrony;
  • geoinżynieria – zagadnienia: geologii inżynierskiej, geomorfologii i morfodynamiki, geotechniki i geomechaniki, geodezji i kartografii, kompleksowej (tj. geodezyjno-geofizycznej) teledetekcji geodanych i hydrodanych dla litosfery i hydrosfery;
  • geoinformatyka – zagadnienia: gromadzenia w systemach bazodanowych geodanych i hydrodanych, algorytmiki i programowania w przetwarzaniu i analizie sygnałów i obrazów cyfrowych, komputerowej wizualizacji i interpretacji geodanych i hydrodanych – systemy CAD, SIP, SIT, GIS, statystyka i Data Mining, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, modelowanie numeryczne.   

Od powstania, w latach 70-tych ubiegłego wieku do dnia dzisiejszego, Katedra opiera swoją działalność badawczą na współpracy z jednostkami administracyjnymi i gospodarczymi oraz krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi.

Wieloletnie doświadczenie naukowo-inżynierskie pracowników Katedry, pozwala na prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie merytorycznym, na trzech kierunkach studiów dwustopniowych, tj.:

  • inżynieria i gospodarka wodna,
  • geoinformatyka – kierunek prowadzony przy współudziale pracowników naukowych z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK oraz Katedry Informatyki Stosowanej na WM PK,  
  • gospodarka przestrzenna – kierunek międzywydziałowy realizowany wspólnie z Wydziałem Architektury PK i Wydziałem Inżynierii Lądowej PK. 

NASZE KIERUNKI

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA
GEOINFORMATYKA

Dopasuj wyświetlanie