HYDROINŻYNIERIA, HYDROMORFOLOGIA I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 2023 – FOTOGALERIA

HYDROINŻYNIERIA, HYDROMORFOLOGIA I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
POD HONOROWYM PATRONATEM

JM Rektora Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza
Kraków/Dobczyce, 15-17 czerwca 2023 r.

więcej informacji>>

F O T O G A L E R I A

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dopasuj wyświetlanie