HiBW’24 – KOMITETY


KOMITET NAUKOWY
Przewodniczący:
Dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK
Z-ca Przewodniczącego:
Dyrektor Wojciech Kozak – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie  
Prezes Zarządu Piotr Ziętara – Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
Członkowie:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
Prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
Dr hab. inż. Agnieszka Brzezińska, prof. PŁ
Dr hab. inż. Wiesław Bujakowski, prof. INS. PAN
Dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak
Dr hab. inż.  Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK
Dr hab. inż. Kajetan d’Obyrn, prof. AGH
Prof. dr hab. inż. Leszek Dzienis
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos
Dr hab. inż. Wiesław Gądek, prof. PK
Dr hab. Paweł Hachaj
Dr hab. Mariola Kędra, prof. PK
Dr hab. inż. Krzysztof Knapik, prof. PK
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski
Dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. PWr
Prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik, czł. koresp. PAN
Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK
Dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK
Prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski
Prof. dr hab. inż. inż. Karol Kuś
Prof. dr hab. Ewa Kmiecik
Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
Prof. dr hab. inż. Paweł Licznar
Dr hab. Mariusz Majdański, prof. IG, PAN
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
Prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko
Prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora
Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Piasek
Dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW
Dr hab. inż. Adam Postawa, prof. AGH
Prof. dr hab. Artur Radecki-Pawlik
Prof. dr hab. inż. Janusz Rak
Dr hab. Marek Rembiś, prof. AGH
Prof. dr hab. Paweł Rowiński czł. koresp. PAN
Dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK
Prof. dr hab. inż. Marek Sozański
Dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk, prof. AGH
Dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. PG
Prof. dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak
Dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB
Dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. IMGW-PIB
Dr hab. inż. Andrzej Wałęga, prof. URK
Prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła
Dr hab. Bartłomiej Wyżga, prof. IOP
Dr hab. inż. Marek Zawilski, prof. PŁ
Prof. dr hab. inż. inż. Izabela Zimoch
Prof. dr hab. inż. Jan Żelazo

KOMITET HONOROWY
Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Szarata Rektor Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. inż. Piotr Marek Kowalik Członek Korespondent PAN
Mec. Paweł Sikorski Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
Dr Joanna Kopczyńska Prezes PGW Wody Polskie
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik była Prorektor Politechniki Krakowskiej ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką, była Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej
Dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący:

Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK (Politechnika Krakowska)
Mgr Magdalena Dańko (Wodociągi Miasta Krakowa S.A.)
Dr Magdalena Gala (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie)
Mgr inż. Jadwiga Koperczak-Wilk (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie)
Członkowie (Politechnika Krakowska):
Dr inż. Katarzyna Baran-Gurgul
Dr inż. Beata Baziak
Dr inż. Marek Bodziony
Dr inż. Tomasz Cichoń
Mgr Agnieszka Kalfas-Fima
Mgr inż. Katarzyna Kołodziejczyk
Dr inż. Krzysztof Muszyński
Mgr inż. Magdalena Tutro

ORGANIZATORZY

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
PATRONAT HONOROWY

Izba Gospodarcza
Wodociągi Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
PATRONAT LOKALNY

Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy,
Oddział Kraków

Klimat–Energia– Gospodarka
Wodna Urząd Miasta Krakowa
PATRONAT MEDIALNY

Czasopismo

Czasopismo

Czasopismo

Czasopismo

Czasopismo

 

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Tel. +48 605245055
+48 12 628 28 14
e-mail: jadwiga.krolikowska@pk.edu.pl

Dopasuj wyświetlanie