HiBW – konferencja 2024 – fotogaleria


ORGANIZATORZY

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
PATRONAT HONOROWY

Izba Gospodarcza
Wodociągi Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Województwo Małopolskie
PATRONAT LOKALNY

Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy,
Oddział Kraków

Klimat–Energia– Gospodarka
Wodna Urząd Miasta Krakowa
PATRONAT MEDIALNY

Czasopismo

Czasopismo

Czasopismo

Czasopismo

Czasopismo

Czasopismo

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Tel. +48 605245055
+48 12 628 28 14
e-mail: jadwiga.krolikowska@pk.edu.pl

Dopasuj wyświetlanie