HHiGWŚ’23 – ku pamięci


KONFERENCJI POŚWIĘCONA JEST PAMIĘCI

Prof. dr hab. inż. Jerzego Ratomskiego

Wybitny hydrotechnik, ceniony specjalista w zakresie regulacji rzek i potoków górskich. Całe, ponad 40-letnie życie zawodowe związał z Politechniką Krakowską. W działalności naukowej koncentrował się na zagadnieniach transportu rumowiska w rzekach i zbiornikach oraz na problemach zabudowy rzek i potoków górskich. Jest autorem 4 monografii oraz 
62 artykułów naukowych, Brał udział w wielu projektach i ekspertyzach naukowo-badawczych, z których większość została wdrożona. Był lubianym i cenionym nauczycielem akademickim, promotorem 4 prac doktorskich i ponad 100 inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Pełnił wiele ważnych funkcji w organach uczelnianych i wydziałowych. Za swą działalność został uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową PK i Medalem 40- lecia oraz Złotą.  Był otwartym na ludzi, szlachetnym, życzliwym i pogodnym człowiekiem.

Mgr inż. Jana Ziętary

Długoletni, zasłużony pracownik Wodociągów Miasta Krakowa S.A., Energopolu 2 w Krakowie i Hydrotrestu S.A. Kraków.
W swoim bogatym życiu zawodowym realizował zainteresowania związane z obiektami hydrotechnicznymi oraz gospodarką wodno-ściekową, tematami zawsze aktualnymi z punktu widzenia właściwego funkcjonowania i rozwoju nie tylko milionowej aglomeracji, ale także lokalnych społeczności. Uczestniczył w przedsięwzięciach inwestycyjnych o niebagatelnym zakresie, takich jak budowa Zakładu Uzdatniania Wody Raba czy Zakładu Oczyszczania Ścieków Kujawy, którym później kierował, wywierając rzeczywisty wpływ na jego działalność. Był wybitnym inżynierem, całym sercem zaangażowanym w to, co robił, pełnym życzliwości dla innych, widzącym potrzebę zmian i ciągłego rozwoju.

Mgr inż. Antoniego Gronko

Długoletni, zasłużony pracownik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. W swojej bogatej karierze zawodowej realizował zadania z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Jako Kierownik Inspektoratu Budowy Drogi Wodnej Górnej Wisły od 1996 r. koordynował, nadzorował i prowadził działania przy inwestycji Stopni Wodnych Kościuszko, Dwory i Smolice oraz wznowienia przyjaznej środowisku żeglugi towarowej w tamtym regionie. Od 2003 r. kierował Inspektoratem Budowy Zbiornika Wodnego w Świnnej Porębie. Dzięki dużemu zaangażowaniu osobistemu, umiejętnościom organizatorskim, prowadzeniu robót z dużą dbałością o ochronę środowiska, realizował kolejne etapy tej ważnej dla gospodarki wodnej inwestycji. Od 2006 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, rok później objął stanowisko Zastępcy Dyrektora RZGW w Krakowie, kierując między innymi Pionem Inwestycji i Funduszy Europejskich oraz Pionem Gospodarowania Majątkiem Skarbu Państwa. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Mucharz Nr XX/185 z dnia 13 lipca 2009 roku, nadano nazwę „Most im. Antoniego Gronko”, mostowi nad rzeką Skawą w miejscowości Świnna Poręba.

ORGANIZATORZY

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
PATRONAT

Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy,
Oddział Kraków

Klimat–Energia– Gospodarka
Wodna Urząd Miasta Krakowa
PATRONAT MEDIALNY

Czasopismo

Czasopismo

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Tel. +48 605245055
+48 12 628 28 14
e-mail: jadwiga.krolikowska@pk.edu.pl

Dopasuj wyświetlanie