Nowy doktorat w naszej Katederze

W dniu 9 listopada 2023 tytuł doktora nauk technicznych zdobyła nasza koleżanka Justyna Pamuła. Serdecznie gratulujemy

Justyna Pamuła podczas doktoratu zajmowała się zastosowaniem epidemiologii opartej na analizie ścieków. To nowatorskie podejście wymagało przede wszystkim opracowania i walidacji metodyk analitycznych oznaczania metabolitów WWA, w postaci hydroksypochodnych (OH-WWA), z wykorzystaniem chromatografii cieczowej oraz gazowej w ściekach. Przeprowadziła również badania, które dały odpowiedź na pytania dotyczące stabilności wybranych biomarkerów w ściekach. Kolejno przebadała próbki ścieków surowych pochodzących z Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów pod kątem obecności w nich OH-WWA. Otrzymane stężenia OH-WWA pozwoliły na przeprowadzenie obliczeń wstecznych, dzięki czemu określono na jak dużą dzienną ekspozycję narażony był przeciętny mieszkaniec Krakowa latem 2020 roku oraz zimą 2021 roku.

Rozprawa doktorska stanowi część prac badawczych wykonanych w ramach realizacji projektu IDUB w AGH Działanie 4 pt. „Rozwój innowacyjnej metody epidemiologicznej opartej na analizie ścieków do identyfikacji stopnia narażenia populacji na terenach zurbanizowanych na zanieczyszczenie środowiska ksenobiotykami”, wniosek numer 5664.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dopasuj wyświetlanie