Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Marcie Cebulskiej

W dniu 20.04.2022 Rada Naukowa WIŚiE zatwierdziła pozytywnie wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Marcie Cebulskiej, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – serdecznie gratulujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dopasuj wyświetlanie