Zlewnia badawcza potoku Sudół


Opiekun:
dr inż. Krzysztof Muszyński
e-mail: Krzysztof.Muszynski@pk.edu.pl
tel: +48 12 628 2843
WIŚiE p. 106


Galeria
Sudół lub Sudoł – potok w województwie małopolskim, wypływa w Giebułtowie, przepływa przez Kraków (Tonie, Prądnik Biały). Prawy dopływ rzeki Białuchy. Długość 9 km. Powierzchnia zlewni około 18.3 km2. Od roku 2019 na terenie zlewni potoku Sudół Politechnika Krakowska zlokalizowała trzy automatyczne posterunki pomiarowe:
  • posterunek Potoczek,
  • posterunek Jardanowska,
  • posterunek Opolska.
Wszystkie posterunki posiadają czujniki pracujące w systemie automatycznym pozwalającym na gromadzenia danych: opad, odległości do zwierciadła wody, temperatura powietrza, nasłonecznienie, wilgotność i ciśnienie powietrza oraz prędkość i kierunek wiatru.

2021-11-25 – Sudół – prace porządkowe: czyszczenie przyrządów pomiarowych
2021-10-16 – Sudół – nowa inwestycja miasta – ścieżka wzdłuż cieku Sudół
2021-09-15/17 – Sudół – podniesiony poziom wody po kolejnych opadach
2021-08-30/09-01 – Sudół – wysoki poziom wody
2021-08-27 – Sudół – wysoki poziom wody
2021-08-17 – Nad Sudołem – Jordanowska – wyższe stany
2021-08-12 – Nad Sudołem – Opolska o zachodzie słońca
2021-08-05/06 – Nad Sudołem – Jordanowska – wysoki stany
2021-07-15 – Nad Sudołem – Jordanowska – wysoki stany
2021-07-06 – Nad Sudołem – Jordanowska – ciek zarasta
2021-05-29 – Nad Sudołem – wiosenne porządki
2021-05-18 – Nad Sudołem – Jordanowska (podwyższony stan wody)
2020-08-21 – Posterunek GiGW PK przy ul. Opolskiej
2019-08-28 – Sudół po opadzie
2019-05-25 – Nad Sudołem – pomiary hydrologiczne
2019-05-23 – Nad Sudołem – wysokie stany
2019-05-11 – Nad Sudołem – pomiary hydrologiczne
2019-04-29 – Nad Sudołem – pomiary hydrologiczne
2019-04-27 – Nad Sudołem – pomiary geodezyjne
2019-04-18 – Nad Sudołem – wiosenne porządki
opracował: Marek Bodziony
Numer przekrojuOpis przekroju
1Posterunek POTOCZEK
Zlokalizowany w okolicy ul. Gaik (położony prostopadle do ul. Na Budzyniu). Zamyka zlewnie o powierzchni około 7 km2.
foto: Marek Bodziony
Numer przekrojuOpis przekroju
2Posterunek JORDANOWSKA
Zlokalizowany w okolicy ul. Jordanowskiej. Zamyka zlewnie o powierzchni około 16.4 km2.
foto: Marek Bodziony
Numer przekrojuOpis przekroju
3Posterunek OPOLSKA
Zlokalizowany w okolicy ul. Opolskiej (bardzo blisko ujścia cieku do Białuchy). Zamyka zlewnie o powierzchni około 18.2 km2.
foto: Marek Bodziony

Dopasuj wyświetlanie