Praktyki studenckie


Praktyki studenckie – krok po kroku

Pełnomocnik dziekana WIŚiE ds. praktyk studenckich:
dr inż. Karolina Łach

pok. 111, bud: WIŚiE (W-2)  
tel. 12 628 28 64
e-mail: Karolina.Lach@pk.edu.pl
(Kontakt także przez Teams)
Konsultacje:
Wtorek 11.00-12.00 zdalnie / pokój 111 WIŚIE – po umówieniu
Czwartek 11.00-12.00 zdalnie / pokój 115 WIŚIE – po umówieniu

Opiekunowie praktyk:

kierunek: inżynieria środowiska: specjalność Hydronżynieria (I i II stopień) 
dr inż. Karolina Łach
pok. 111, bud: WIŚiE (W-2)  
tel. 12 6282864
e-mail: Karolina.Lach@pk.edu.pl 

kierunek: inżynieria i gospodarka wodna
dr. inż. Andrzej Mączałowski
pok. 223, bud: WIŚiE (W-2)
tel. 12 6282188
e-mail: Andrzej.Maczalowski@pk.edu.pl

kierunek: geoinformatyka
mgr. inż. Justyna Pamuła
pok. 111, bud: WIŚiE (W-2)
tel. 12 6282844
e-mail: jdurak@pk.edu.pl 

Międzywydziałowy Kierunek Studiów Gospodarka Przestrzenna:
dr inż. Marek Bodziony
pok. 205, bud: WIŚiE (W-2)
tel. 12 6282855
e-mail: Marek.Bodziony@pk.edu.pl 

Dopasuj wyświetlanie