dr inż. Monika Szlapa


pok. 202 WISiE PK
tel. +48 12 628 2851
email: monika.szlapa@pk.edu.pl


Publikacje
Zakres zainteresowań naukowych:
 • hydrodynamika i morfodynamika zbiorników zaporowych,
 • utrata pojemności i proces zalądowania zbiorników zaporowych,
 • zagadnienia związane z transportem wody i sedymentu,
 • transport zanieczyszczeń (stałych i rozpuszczonych) w wodzie,
 • modelowanie numeryczne procesów transportowych w zbiornikach zaporowych,
 • zielona i błękitna infrastruktura,
 • retencja zbiornikowa,
 • infrastruktura przeciwpowodziowa.
Ceryfikaty
 • (2008) Znajomość języka rosyjskiego B1
 • (2013) ArcGIS I: Introduction to GIS
 • (2015) 2D Hydraulic Flow with SMS
 • (2015) Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych
 • (2018) Podstawy modelowania w Mike Flood + Mike Hydro River

Dopasuj wyświetlanie