dr inż. Katarzyna Baran-Gurgul


pok. 221 WISiE PK
tel. +48 12 628 2189
email: Katarzyna.Baran-Gurgul@pk.edu.pl


Publikacje
Doktorat
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2021
dziedzina: nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, specjalności: statystyka stosowana, hydrologia
Magisterium
Wydział Inżynierii Środowiska, 1997
kierunek: inżynieria środowiska, specjalność: hydrologia i gospodarka wodna
Zainteresowania naukowe:
hydrologiczne zjawiska ekstremalne (przede wszystkim susze, niżówki rzeczne),
statystyka w inżynierii środowiska, w tym analiza stacjonarności szeregów czasowych oraz identyfikacja jedno i wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa (przede wszystkim charakterystyk procesów hydrologicznych),
zmienność czasowa i przestrzenna przepływów w rzekach,
przepływy charakterystyczne.”
Projekty
  • Projekt Ś-1/397/2018/DS. Identyfikacja obszarów zagrożenia suszą hydrologiczną na obszarze karpackim i kotlin podkarpackich Górnej Wisły, wykonawca.
Ceryfikaty
  • styczeń 2020 r. „Kurs R – podstawy statystyki i ekonometrii”, Cognity Sp. z o.o., Kraków.

Dopasuj wyświetlanie