dr inż. Karolina Łach


pok. 111 WISiE PK
tel. +48 12 628 2864
email: karolina.lach@pk.edu.pl


Publikacje
W obszarze moich zainteresowań leży geotechnika, mechanika i geoinżynieria. Prowadzę badania związane z badaniami polowymi i laboratoryjnymi właściwości gruntów, zabezpieczaniem skarp nasypów i wykopów.
W lipcu 2017 roku po zdaniu egzaminów otrzymałam certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki, który świadczy o zawodowych kwalifikacjach i doświadczeniu w inżynierii geotechnicznej, a także potwierdza wysokie kwalifikacje i kompetencje do wykonywania i projektowania prac geotechnicznych oraz sprawowania nadzoru i funkcji doradczych przy wykonywaniu specjalistycznych robót gruntowych
Przygotowuję projekty fundamentów bezpośrednich, pali, konstrukcji oporowych oraz specjalnego wykonawstwa geotechnicznego. Opracowuję sposoby zapobiegające utracie stateczności stoków.
Projekty
 • 2016 „Opracowanie kompleksowej metodyki badania i zabezpieczenia terenów osuwiskowych” – praca zespołowa (Ś-2/192/2016/DS). Temat szczegółowy: „Badania laboratoryjne gruntów pochodzących z terenów osuwiskowych”
 • 2014 „Badania mechanicznych właściwości gruntów naturalnych i antropogenicznych dla ustalenia ich współpracy z konstrukcjami inżynierskimi”
 • 2011 r. „Ocena właściwości i przydatności materiałów odpadowych KWK Wesoła dla różnych sposobów ich wykorzystania”.
Dyplomy
 • Koncepcja posadowienia na palach budynku dwukondygnacyjnego w Krakowie
 • Zabezpieczenie skarpy ścianą betonową w miejscowości Rabka Zdrój
 • Projekt zabezpieczenia skarpy wykopu ścianką szczelną kotwioną w Krakowie
 • Posadowienie hali magazynowej na palach na działce w Tymowej
 • Koncepcja podparcia skarpy murem z gruntu zbrojonego w Jordanowie
 • Rozwiązanie techniczne posadowienia budynku magazynowego na ławach fundamentowych w warunkach obecności gruntu organicznego
 • Koncepcja konstrukcyjna fundamentu bezpośredniego stalowej hali magazynowej zlokalizowanej na obrzeżach Tarnowa
Certyfikaty
 • Certyfikat nr 269 Polskiego Komitetu Geotechniki

Dopasuj wyświetlanie