dr Joanna Korpak


pok. 218 WISiE PK
tel. +48 12 628 2891
email: joanna.korpak@pk.edu.pl


Publikacje
Geomorfologia fluwialna, funkcjonowanie rzek i potoków górskich w warunkach antropopresji, regulacja i renaturyzacja rzek i potoków góskich, utrzymanie i zagospodarowanie dolin rzecznych
Projekty
  • Wpływ korekcji stopniowej na transport rumowiska korytowego potoków karpackich, projekt NCN (konkurs Miniatura 2) nr DEC 2018/02/X/ST10/02303, czas realizacji: 2019-2020, kierownik projektu
  • E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie, projekt NAWA EMMAT nr PPI/APM/2018/1/00027/U/001, czas realizacji: 2019, wykonawca
  • Zapis ekstremalnych zdarzeń opadowych w górnych częściach zlewni karpackich w świetle badań dendrogeomorfologicznych, projekt NCN nr N N306 264637, czas realizacji: 2009-2013, wykonawca
  • AQUASTRESS – zmniejszenie presji na środowisko wodne poprzez integrację instrumentów administracyjnych, technicznych, ekonomicznych oraz instytucjonalnych, Europejski Projekt Zintegrowany w ramach 6. Programu Ramowego UE nr 511231, czas realizacji: 2007-2008, wykonawca
  • Wpływ regulacji hydrotechnicznych rzek górskich na funkcjonowanie ich systemów korytowych, grant promotorski nr 2 P04G 081 29, czas realizacji: 2005-2007, wykonawca
Ceryfikaty
  • Uzyskanie akredytacji „RHS Competent Surveyor (Poland)” po ukończonym kursie :Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o River Habitat Survey”, 2007

Dopasuj wyświetlanie