dr inż. Beata Baziak


pok. 205 WISiE PK
tel. +48 12 628 2855
email: beata.baziak@pk.edu.pl


Publikacje
Zainteresowania naukowe i dydaktyczne: cyfrowa obróbka map, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, GIS
Projekty
[2022] „Opracowanie kompleksowej analizy odwodnienia terenu Kampusu II Uniwersytetu Jagiellońskiego (budynki UJ: ul. Reymonta 4, Ingardena 3 i 6, Oleandry 2a, al. Mickiewicza 22, al. 3 Maja 5) wraz z przedstawieniem koncepcji zabezpieczenia mienia UJ przed zalaniem wodami opadowymi na podstawie pozyskanych przez Zamawiającego danych opadowych – Cebulska M., Gądek W., Baziak B., Bodziony M., Kraków (S1/197/2022/P)
[2022] „Opinia dotycząca uwarunkowań hydrologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno–inżynierskich projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Nowe Miasto” w Krakowie„, AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Kraków
[2021] „Standard klimatyczny” dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie – „Opracowanie wytycznych dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie w zakresie zadania 2” – Kobylarczyk J., Cebulska M., Pasierb B., Bodziony M., Baziak B. (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia – Zał. Nr 1 do Umowy Ś-6/332/2021/P)
[2016/17] „Opracowanie kompleksowej analizy odwodnienia terenu Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z przedstawieniem koncepcji zabezpieczenia mienia UJ przed zalaniem wodami opadowymi„, Kraków
[2009] „Obliczenia przepływów maksymalnych o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia dla obiektów leżących na trasie kolejowej Skarżysko Kamienna – Sandomierz – Ocice – Rzeszów
[2008] „STUDIUM OCHRONY PRZED POWODZIĄ ze względu na ochronę ludzi i mienia WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, TOM I: Analiza głównych źródeł powstawania zagrożenia powodziowego na terenie województwa oraz ocena możliwości ograniczenia przyczyn i skutków powodzi„, Zeszyt I/1: Adaptacja do lokalnych warunków analizy DPSIR (Driver – Pressure – State – Impact – Respons) w celu określenia przyczyn powstawania powodzi a także zdefiniowania sposobów jej ograniczenia. Załącznik I/1_3: Raport z wizji lokalnej, Kraków

Konferencje
[2023] – I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Hydroinżynieria, Hydromorfologia I Gospodarka Wodno-Ściekowa POD HONOROWYM PATRONATEM JM Rektora Politechniki Krakowskiej Prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza, Kraków/Dobczyce, 15-17 czerwca 2023 
[2022] – Szkoła Hydrologii on-line
Ceryfikaty
 • Certyfikat Professional AutoCAD Civil 3D 2015
 • Certyfikat Professional AutoCAD 2015
 • Certyfikat Professional AutoCAD Civil 3D 2014
 • Certyfikat Professional AutoCAD 2014
 • Certyfikat Professional AutoCAD 2013
 • Certyfikat Professional AutoCAD Civil 3D 2013
 • Certyfikat Professional AutoCAD Civil 3D 2012
 • Certyfikat Associate AutoCAD Civil 3D 2012
 • Certyfikat Professional AutoCAD 2012
 • Certyfikat Associate AutoCAD 2012
 • Certyfikat egzaminatora ECDL nr: PL E3329
 • Certyfikat egzaminatora ECDL e-Citizen nr: PL-EEC0685
 • Certyfikat egzaminatora ECDL-A nr: PL-EA0294
 • Certyfikat egzaminatora ECDL CAD nr: PL-ECAD0064
 • Certyfikat egzaminatora ECDL WebStarter nr: PL-EWBS0110
 • Certyfikat egzaminatora ECDL e-Guardian nr: PL-EEG0035
Certyfikowane kursy i szkolenia
 • [2018] Szkolenie PTI: postawy programowania w języku Pyton – Kraków 23.03.2018
 • [2013] Kurs ArcGIS I: Wprowadzenia do GIS – 2013
 • [2013] Szkolenie egzaminatorów ECDL – aktualizacja uprawnień, Kraków – 12 października 2013
 • [2010] Szkolenie egzaminatorów ECDL EPP e-Guardian, Kraków – 10 grudnia 2010
 • [2009] Szkolenie egzaminatorów ECDL CAD, Kraków – 03 kwietnia 2009
 • [2009] Szkolenie egzaminatorów ECDL, Kraków – 24 kwietnia 2009
 • [2009] Szkolenie egzaminatorów ECDL WebStarter, Katowice – 13 listopada 2009
 • [2009] Szkolenie egzaminatorów ECDL e-Obywatel, Katowice – 13 listopada 2009
 • [2009] Szkolenie egzaminatorów ECDL-A, Katowice – 13 listopada 2009
 • [2009] Szkolenie: Zarządzanie projektami – Microsoft Project – warsztaty, Kraków – 08 czerwca 2009
Wykaz osób posiadających certyfikat Autodesk Professional w zakresie AutoCAD CIVIL 3D (CAD, CAD3D, GIS)

Dopasuj wyświetlanie