dr inż. Anna Lenar-Matyas


pok. 204 WISiE PK
tel. +48 12 628 2848
email: anna.lenar-matyas@pk.edu.pl


Publikacje
Inżynieria rzeczna, regulacja rzek i potoków górskich, utrzymanie i renaturyzacja rzek i potoków, wpływ budowli hydrotechnicznych na procesy korytowe.

Doświadczenie zawodowe:
 • Spowalnianie odpływu ze zlewni górskich (udział w międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym wdrażania metody Opóźnianie Dynamiczne, współautorka publikacji dotyczących tematyki spowalniania odpływu ze zlewni);
 • Gospodarka i inżynieria wodna (udział w projektach z zakresu ochrony przed powodzią, a także dotyczących oceny stanu technicznego obiektów inżynierii wodnej);
 • Kształtowanie i zagospodarowanie koryt rzek górskich, (współautorka podręcznika akademickiego oraz kilkunastu publikacji z zakresu kształtowania i utrzymania koryt rzecznych w warunkach zróżnicowanego zagospodarowania dolin rzecznych);
 • Zmienność granulacji rumowiska i procesów erozyjnych w rzekach i potokach górskich (udział jako wykonawca w projektach badawczych finansowanych przez KBN, autor kilku artykułów naukowych dotyczących procesu erozji w korycie rzeki górskiej).
Dyplomy
 • Justyna Sapała – Modernizacja zabudowy technicznej potoku Niedźwiedź w miejscowości Dębno
 • Łukasz Bryniarski – Koncepcja jazu stałego na rzece Sole w miejscowości Rajcza
 • Patrycja Gryglowska – Regulacja techniczna potoku Grajcarek w miejscowości Szczawnica
 • Urszula Rams – Koncepcja regulacji rzeki Uszwica w miejscowości Gosprzydowa
 • Katarzyna Klemensiewicz – Zabudowa techniczna potoku Trzemeśnianka w miejscowości Trzemeśnia
 • Karol Purchała – Koncepcja przebudowy jazu stałego na rzece Sole w km 63 + 500
 • Kamil Ryło – Koncepcja przepławki przy projektowanym jazie stałym na rzece Sole w miejscowości Wieprz
 • Maciej Pietrzeniec – Regulacja techniczna potoku Krzczonówka w miejscowości Tokarnia
 • Kamila Postawa – Techniczna regulacja potoku Czarny Dunajec w miejscowości Ludźmierz
 • Patrycja Słonina – Koncepcja regulacji technicznej potoku Glinne w Gminie Jeleśnia
 • Kamil Smalisz – Zabudowa techniczna potoku Krzyworzeka na odcinku Poznachowice Dolne – Wiśniowa.
 • Patrycja Brzóska – Wykorzystanie jednowymiarowego modelu w przygotowaniu koncepcji regulacji rzeki
 • Grzegorz Dankiewicz – Koncepcja zapory przeciwrumowiskowej na potoku szczawnik w km 5+710.
 • Piotr Hom – Koncepcja regulacji naturalnej odcinka rzeki Skawy.
 • Robert Sobala – Koncepcja ubezpieczenia prawego brzegu Wisły na odcinku od km 866+132 do km 866+684
 • Marcin Kurzawa – Koncepcja ubezpieczenia brzegu rzeki Wisły
 • Józef Sołtys – KRYTYCZNY PRZEGLĄD STOSOWANYCH UBEZPIECZEŃ BRZEGÓW RZEK I POTOKÓW
 • Rafał Szwedo – Koncepcja regulacji potoku Niedźwiedź w km 5+950 – 6+187
 • Konrad Dziedzic – Koncepcja jazu dla ujęcia wody na potoku Grajcarek w Szczawnicy.
 • Justyna Pytka – Utrzymanie odcinka rzeki Wisłok w km od 139+966 do km 141+697 wraz z koncepcją ochrony przed powodzią terenów miasta Krosno.
 • Ewelina Kalapeta – Koncepcja regulacji odcinka rzeki Szreniawy w km 29+100 – 31+150
 • Paulina Moskała – Koncepcja regulacji odcinka rzeki Szreniawy w km 31+150- 32+550
 • Kinga Kuraś – Wpływ podniesienia korony naturalnego bystrza na warunki hydrodynamiczne w korycie cieku Krzczonówka
 • Edyta Dzierżawska – Prognoza wpływu działań renaturyzacyjnych na procesy rumowiskowe potoku Trzebuńka i terenów przyległych
 • Magdalena Domagała – Koncepcja regulacji rzeki Białucha na terenie Krakowa (km 31+085 – 31+370).
 • Daria Gałek – Koncepcja regulacji potoku Grajcarek w miejscowości Szczawnica.
 • Angelika Hałas – Koncepcja regulacji potoku Wiśnicz w km 0+570 – 1+400
 • Anna Górniak – Koncepcja regulacji odcinka potoku Zasypnica połączona z remontem istniejącej zabudowy.
 • Agnieszka Jankowska – Koncepcja regulacji rzeki Iłownicy na odcinku km 0+025 do 1+504.
 • Karolina Wawrzon – Koncepcja przepławki dla ryb – rzeka Biała Tarnowska, stopień w miejscowości Jankowa.
 • Łukasz Chmurzyńska – Koncepcja budowy przepławki dla ryb przy stopniu wodnym w km 61+160 rzeki Białej w miejscowości Jankowa.
 • Natasza Czech – Koncepcja stopnia wodnego na rzece Ropie z przepławką.
 • Diana Sum – Koncepcja przywrócenia drożności potoku Libuszanka na odcinku 0+000 – 2+000.
 • Damian Ochenduszkiewicz – Koncepcja ubezpieczeń brzegu rzeki San w km 152+200 do 152+600.
 • Krzysztof Wolański – Wpływ działań renaturyzacyjnych na koryto potoku Krzczonówka.
 • Marta Motak – Koncepcja regulacji potoku Czaczowiec na odcinku od km 3+885 do km 4+415.
 • Marietta Misiewicz – Koncepcja regulacji potoku Łukowica na odcinku km 3+280 ÷2+630
 • Marek Waleczek – KONCEPCJA REGULACJI POTOKU KNUROWSKIEGO W KM 4+770 ÷ 3+986
 • Dawid Korwin – KONCEPCJA REGULACJI POTOKU CZARNY DUNAJEC W MIEJSCOWOŚCI LUDŹMIERZ
 • Anna Krakowska – Koncepcja zabudowy potoku Czaczowiec w miejscowości Czaczów
 • Adrian Matys – Koncepcja zabudowy potoku Knurowskiego na odcinku w km 4+818÷4+056
 • Paweł Morawa – Koncepcja regulacji potoku Krzczonówka na odcinku od 6+172 do 6+700
 • Konrad Kurnyta – Koncepcja regulacji potoku Rycerka na odcinku od km 6+606 do km 7+422
 • Ewelina Bury – Koncepcja regulacji rzeki Soły w km 38+270 do 40+677.
 • Piotr Woźniak – Koncepcja zapory przeciwrumowiskowej na potoku Proszkowce w km 1+063.
 • Katarzyna Łach – Utrzymanie odcinka rzeki Wiar w km 26+000 do 26+500
 • Sylwia Strózik – Renaturyzacja kanału Rudzkiego.
 • Paweł Sarota – Koncepcja zapory przeciwrumowiskowej na potoku Rusnaków w km 2+030.
 • Piotr Kwiatek – Koncepcja regulacji odcinka rzeki Raby w km 80+668 do 79+727.
 • Daniel Kic – Koncepcja utrzymania odcinka rzeki Lubaczówka w km 14+290 do 15+457.
 • Robert Sobala – Koncepcja regulacji potoku górskiego Wańkówka
 • Piotr Romańczak – Koncepcja regulacji potoku Zubrzyca na odcinku ujściowym.
 • Przemysłąw Marczyk – Różne rozwiązania przepławki przy zaprojektowanym jazie stałym na 69 + 300 km rzeki Soły.
 • Joanna Gębska – Koncepcja regulacji potoku Zubrzyca w miejscowości Zubrzyca Dolna
 • Mirosław Banaś – Koncepcja zabudowy potoku Cicha Woda w Zakopanem
 • Joanna Kolasa – Inwentaryzacja potoku Niedźwiedź
 • Paulina Matachowska – Koncepcja rewitalizacji rzeki Grodarz w Kazimierzu Dolnym
 • Natasza Czech – Zestawienie metod projektowania sztucznego bystrza

Dopasuj wyświetlanie