dr inż. Agnieszka Grela


pok. 206 WISiE PK
tel. +48 12 628 3133
email: agrela@pk.edu.pl


Publikacje
Synteza i charakterystyka zeolitów z surowców naturalnych i odpadowych
Usuwanie związków biogennych z wód powierzchniowych
Zagospodarowanie wody opadowej w mieście
Ocena oddziaływania wybranych przedsięwzięć na środowisko
Opracowania ekofizjograficzne
Projekty
 • Popioły lotne jako prekursory funkcjonalizowanych materiałów do zastosowań w inżynierii środowiska, inżynierii lądowej i rolnictwie, Projekt z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu TEAM-NET, POIR.04.04.00-00-14E6/18, Wartość projektu: 20 998 200,00 zł, Okres realizacji: 2020 r. – 2023 r. (postdoc)
 • Pianki geopolimerowe o niskiej przewodności cieplnej wytwarzane na bazie odpadów przemysłowych jako innowacyjny materiał dla gospodarki o obiegu zamkniętym, Projekt NCN, LIDER X, Nr 0168/L-10/2018, Wartość projektu: 1 460 275.00 zł, Okres realizacji: 2020 r. – 2023 r. (postdoc)
 • Innowacje technologiczne oraz system monitoringu, prognozowania i operacyjnego planowania działań melioracyjnych, dla precyzyjnego gospodarowania wodą w skali obiektu melioracyjnego, Nr BIOSTRATEG3/347837/11/NCBR/2017, Projekt INOMEL w ramach programu BIOSTRATEG konkurs III, Źródło finansowania: NCBiR, Wartość projektu: 9 610 014,00 zł, Okres realizacji: 1.01.2018 r. – 31.12.2020 r.
 • Opracowanie technologii odzysku łupków przywęglowych do jednoczesnej produkcji metakaolinu i kruszyw drogowo-budowlanych z dodatkowym odzyskiem energii, Źródło finansowania: POIR, Wartość projektu: 5 500 000 zł, Okres realizacji: 2017 r.
 • Opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania zeolitów z materiałów antropogenicznych pochodzących z wydobycia węgla kamiennego, BONY NA INNOWACJE dla MŚP, Źródło finansowania: POIR, Wartość projektu: 205 000 zł, Okres realizacji: 2016 r.
Dyplomy

2019 (konsultant prac inżynierskich)
 • 1. Raport OOŚ całorocznego toru saneczkowego w Ptaszkowej – Łukasz Bratek
 • 2. Raport OOŚ ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Chełm – Grzegorz Droń
 • 3. Raport oddziaływania na środowisko serwerowni do pozyskania kryptowalut – Michał Dzik
 • 4. Raport OOŚ hotelu w miejscowości Krościenko nad Dunajcem – Bartłomiej Goraj
 • 5. Raport OOŚ toru wyścigowo-szkoleniowego – Michał Gracz
 • 6. Raport oddziaływania na środowisko pola kempingowego w Starym Wiśniczu – Aleksander Kolasa
 • 7. Raport OOŚ stałego pola kempingowego w miejscowości Bartkowa – Adrianna Łagan
 • 8. Raport OOŚ farmy wiatrowej o mocy 7,5 MW w miejscowości Łęki Dukielskie – Joanna Marzec
 • 9. Raport OOŚ stoku narciarskiego i tras narciarskich w ChyrowejKinga Masternak
 • 10. Raport oddziaływania na środowisko stoku narciarskiego z naśnieżaniem w Chyszówkach – Angelika Maślanka
 • 11. Raport oddziaływania na środowisko centrum handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tarnowie – Katarzyna Podkopał
 • 12. Raport OOŚ zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą w Oświęcimiu – Klaudia Porębska
 • 13. Raport oddziaływania na środowisko hodowli tuczników w miejscowości Rząska – Gabriela Rymut
 • 14. Raport OOŚ jazu piętrzący wodę do nawodnień na Dłubni w Siecieciowicach – Magdalena Skowron
 • 15. Raport OOŚ stoku narciarskiego w Suchej Dolinie – Angelika Smyda
 • 16. Raport oddziaływania na środowisko pola kempingowego w miejscowości Kluszkowce (Podbrzezie) – Patrycja Sołtys
 • 17. Raport OOŚ ośrodka wypoczynkowego przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Przylasku Rusieckim – Monika Surma
 • 18. Raport OOŚ inwestycji polegającej na wydobyciu odkrywkowym torfu w miejscowości Załuczne – Agata Stypień
 • 19. Raport oddziaływania na środowisko hotelu w miejscowości Siepraw – Anna Szczurek
 • 20. Raport oddziaływania na środowisko ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Morawica – Natalia Szostek
 • 21. Raport oddziaływania na środowisko hotelu w miejscowości Lanckorona – Anita Świerczek
 • 22. Raport OOŚ osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Biecz – Katarzyna Talaga
 • 23. Raport oddziaływania na środowisko toru saneczkowego w miejscowości Radwanowice – Anna Wasińska
 • 24. Raport oddziaływania na środowisko stawów pstrągowych w miejscowości Zarzecze – Anna Zima
2020 (prace inżynierskie)
 • 1. Raport OOŚ stawów pstrągowych w miejscowości Kobyłczyna – Natalia Buczak
 • 2. Raport oddziaływania na środowisko zbiornika rekreacyjnego w miejscowości Skrzyszów – Agnieszka Gądek
 • 3. Raport oddziaływania na środowisko hodowli macior w miejscowości Kępie – Bartosz Konieczny
2020 (prace magisterskie)
 • 1. Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Jerzmanowice-Przeginia – Kinga Baran
 • 2. Opracowanie ekofizjograficzne dla Miasta Jasło z analizą możliwości wprowadzenia zmian w dokumentach planistycznych – Martyna Cholewiak
 • 3. Uwarunkowania ekofizjograficzne miasta Łańcut – Barbara Mroziak
 • 4. Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Dębica – Gabriela Rymut
 • 5. Uwarunkowania ekofizjograficzne dla miasta Proszowice – Piotr Szywalski
 • 6. Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Porąbka z analizą możliwości wprowadzenia zmian w dokumentach planistycznych – Katarzyna Wykręt

Dopasuj wyświetlanie