dr hab. Paweł Hachaj, prof PK


pok. 202 WISiE PK
tel. +48 12 628 2851
email: pawel.hachaj@pk.edu.pl


Publikacje
Zainteresowania naukowe:
 • Przepływy powierzchniowe w rzekach i zbiornikach przepływowych (naturalnych i sztucznych).
 • Hydrodynamika przepływów grawitacyjnych wody z bardzo niskimi prędkościami.
 • Transport materii rozpuszczonej lub unoszonej przez wodę, w szczególności w zbiornikach zaporowych i ich zlewniach.
 • Zjawiska nieliniowe w zbiornikach zaporowych: „pamięć rzeki”, strumienie gęstości, strumienie zmętnione, pogrążanie.
 • Długo- i krótkookresowe scenariusze stanów zbiorników zaporowych.
 • Modelowanie numeryczne powierzchniowych przepływów wody.
 • Wolontariat naukowy (citizen science).
Projekty
 • 2002-2009 Opracowanie ram dynamiczno-jakościowych i formalnych dla wyznaczenia stref ochrony ujęcia wody ze zbiornika Dobczyce – wykonawca
 • 2008 Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa podkarpackiego na obszarze zlewni górnej Wisły – wykonawca
 • 2010-2015 ZiZOZap, Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego – wykonawca
 • 2013-2017 Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i gospodarce wodnej – kierownik zadania
 • 2013-2018 Jakość wody (projekt citizen science) – kierownik projektu
 • 2018 Rozwój metod i technik opisu dynamiki zbiornika zaporowego w normalnych warunkach pracy zbiornika – kierownik projektu
 • 2018 Bezwykopowy przestrzenny system monitoringu i detekcji przecieków, erozji i przemieszczeń – wykonawca
Dyplomy

Prace inżynierskie pod moim kierunkiem:
 • Magdalena Trzewik, „Aplikacja modelu FESWMS na zbiornikach kaskady Soły”, 2011
 • Katarzyna Zając, „Symulacje przepływu wody w zbiorniku retencyjnym Tresna za pomocą modelu numerycznego RMA2”, 2012
 • Beata Bronczakowska, „Symulacje przepływu wody w zbiorniku retencyjnym Tresna za pomocą modelu numerycznego FESWMS”, 2012
 • Kinga Witek, „Symulacje przepływu wody w zbiorniku retencyjnym Tresna za pomocą modelu numerycznego AdH”, 2013 (praca zdobyła nagrodę imienia prof. Włodzimierza Roniewicza w organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych konkursie na najlepszą pracę inżynierską w 2014 roku)
Prace magisterskie pod moim kierunkiem
 • Monika Gałek, „Analiza czułości modelu FESWMS na zmienność jego parametrów na przykładzie zbiornika dobczyckiego”, 2010
 • Magdalena Trzewik, „Zjawiska lodowe na Zbiorniku Goczałkowickim”, 2012
Praca doktorska, w której byłem promotorem pomocniczym
 • Monika Szlapa, „Warunki tworzenia i rozwoju zmian morfodynamiki i jakości akwenu w cofkowej części rzeki zasilającej zbiornik wodny, na przykładzie zbiornika Dobczyce na Rabie”, 2020

Dopasuj wyświetlanie