dr hab. Mariola Kędra


pok. 217 WISiE PK
tel. +48 12 628 2813
email: Mariola.Kedra@pk.edu.pl


Publikacje
Zainteresowania naukowe:
(1) Procesy i zjawiska zachodzące w zlewni rzecznej:
a. zależności i korelacje,
b. dynamika i synchronizacja,
c. częstotliwość i powtarzalność,
d. modelowanie i predykcja.
(2) Procesy i zjawiska związane z obiegiem wody w przyrodzie:
a. wpływ (potencjalnych) zmian klimatu na odpływ ze zlewni,
b. wpływ działalności człowieka (użytkowania terenu, zabudowy zlewni) na odpływ ze zlewni.
(3) Teoria chaosu deterministycznego w odniesieniu do procesów i zjawisk przyrodniczych.
(4) Nieliniowe metody analizy zjawisk i procesów hydrologicznych:
a. analiza spektralna: falkowa i EMD (empirical mode decomposition),
b. diagramy rekurencyjne (RQA i CRQA),
c. sieci neuronowe.
(5) Redukcja szumu w ciągach danych pomiarowych.
(6) Hydroinformatyka.
(7) Metody numeryczne i statystyczne w hydrologii.

Dopasuj wyświetlanie