Kierownictwo Katedry


Tomisław Gołębiowskikierownik
dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK
tel: +48 12 628 2810 / 628 2810
budynek W-2,  pok. 225/226
e-mail: tomislaw.golebiowski<at>pk.edu.pl
z-ca kierownika
dr inż. Anna Lenar-Matyas
tel: +48 12 628 2848
budynek W-2,  pok. 204
e-mail: Anna.Lenar-Matyas<at>pk.edu.pl
sekretariat
Marzena Kozik, specjalista
tel. +48 12 628 2810 / +48 12 628 2812
budynek W-2,  pok. 227
e-mail: Marzena.Kozik<at>pk.edu.pl
e-mail: sekretariat-S1<at>pk.edu.pl
biblioteka i obsługa dydaktyki:
Agnieszka Makuch, specjalista
tel: +48 12 628 2893
budynek W-2,  pok. 310/310A
e-mail: agnieszka.makuch<at>pk.edu.pl

Dopasuj wyświetlanie