Waldemar Laska


Waldemar LaskaUrodził się w Krakowie. W 1955 r. ukończył Zasadniczą Szkołę Metalowo-Budowlaną, po czym jako ślusarz instalacji wodno-kanalizacyjnych pracował kolejno w Krakowskim Przedsiębiorstwie Instalacji Elektrycznych i Sanitarnych (z przerwą na odbycie służby wojskowej), w Dzielnicowym Zarządzie Budynków Mieszkalnych „Grzegórzki”, w Wojskowej Administracji Koszar w krakowskiej Komendzie Garnizonu i w Krakowskim Przedsiębiorstwie Obsługi Ruchu Turystycznego „Wawel Tourist”.
W 1974 został pracownikiem technicznym w Instytucie. W 1975 r. uzyskał dyplom mistrza montera instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych i od 1978 pracował na stanowisku mistrza. W latach 1991-1992 był dodatkowo zatrudniony w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących. W styczniu 1997 r. przeszedł na rentę inwalidzką.
W Instytucie pracował przy utrzymaniu urządzeń wodnych i maszyn w Hydraulicznym Laboratorium Badawczym. Brał udział w pracach związanych z budową i eksploatacją fizycznych modeli budowli wodnych, a także z projektowaniem, wykonaniem i konserwacją przyrządów do ćwiczeń dydaktycznych i prac naukowo-badawczych, wkładając w to wiele inicjatywy własnej. Pomagał w pomiarach i badaniach naukowych, zajmował się organizacją i zaopatrzeniem warsztatu instytutowego.
Koleżeński, serdeczny i chętny do pomocy, którą służył również w różnych problemach pozazawodowych, a wymagających prac instalacyjnych lub warsztatowych.
opracował: K. W. Książyński

 

 

Dopasuj wyświetlanie