Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kordecki


Zbigniew KordeckiUrodzony w Krakowie. Studia na Akademii Górniczej w Krakowie ukończył w 1949 r. Stopień doktora uzyskał w 1961 r., a doktora habilitowanego w 1964 r. Tytuł profesora otrzymał w 1978 r.
Pracę zawodową rozpoczął w Biurze Projektów Górniczych w 1949 r. Na Politechnice Krakowskiej zaczął pracować od 1954 r. na Wydziale Budownictwa Lądowego jako asystent, a następnie adiunkt. Po uzyskaniu stopnia docenta w 1965 r. w Instytucie Mechaniki Budowli został kierownikiem Zakładu Mechaniki Budowli, który od 1970 r. nosił nazwę Zakładu Mechaniki Konstrukcji. Równocześnie kierował Zakładem Stateczności i metod numerycznych, od 1978 r. już jako profesor. Od 1977 r. kierował również Zakładem Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych.
W 1990 r. przeniósł się z Zakładem Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych na na Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej do Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej.  W 1994 r. Zakład został przekształcony w Samodzielną Katedrę Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych. Po przejściu na emeryturę (1996) kontynuował do 2003 roku pracę naukowo-dydaktyczną.
W okresie od 1975 do 1980 r. pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Budownictwa Lądowego. W latach 1981–1984 i 1987–1993 był prodziekanem na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej.
Jego specjalnością naukową była szeroko pojęta mechanika konstrukcji, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji hydrotechnicznych betonowych i ziemnych oraz zagadnień konstrukcyjnych budowli zabytkowych. Z tego zakresu opublikował około 60 prac.
Prof. Z. Kordecki był członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa i członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Dwukrotnie uzyskał nagrodę ministra MNiSzW.
opracował: K. W. Książyński

 

 

Dopasuj wyświetlanie