Prof. dr hab. inż. Adam Kisiel


Adam KisielProf. Adam Kisiel był kierownikiem Zakładu Hydromechaniki Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej, a także wieloletnim prodziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska.
W latach 1971-2003 był pracownikiem Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Specjalizował się w hydraulicznych badaniach modelowych i przez kilkanaście lat kierował Hydraulicznym Laboratorium Badawczym Instytutu, pełnił również funkcję zastępcy dyrektora. Był autorem wielu opublikowanych prac badawczych, podręczników, a także licznych patentów z zakresu inżynierii komunalnej.
Powszechnie lubiany i szanowany przez młodzież i pracowników, był cenionym i zasłużonym pracownikiem Politechniki Krakowskiej. Straciliśmy w nim również kolegę i przyjaciela.
Prof. dr hab. inż. Adam Kisiel, profesor zwyczajny Politechniki Częstochowskiej sprawował obowiązki kierownika Zakładu Hydromechaniki w Instytucie Inżynierii Środowiska. Pełnił również funkcję prodziekana ds. nauki  Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska oraz był członkiem Senatu PCz. Był wybitnym specjalistą w dziedzinie hydrauliki i budownictwa wodnego. Jego zainteresowania ukierunkowane były głównie na zagadnienia związane z rozpraszaniem energii wody w dolnych stanowiskach budowli wodnych oraz na problematykę efektywnego retencjonowania ścieków w zbiornikach kanalizacyjnych. Legitymował się kilkudziesięcioma wdrożeniami prac naukowo-badawczych z zakresu budownictwa wodnego i komunalnego. W dorobku naukowym wykazywał ponad 90 artykułów, w których prezentowane były nowatorskie osiągnięcia z dziedziny Jego podstawowych zainteresowań naukowych. Był ponadto autorem 24 patentów dotyczących wysoko efektywnych rozwiązań retencyjnych zbiorników kanalizacyjnych i elementów z nimi współdziałających, a także autorem 10 podręczników akademickich, 2 monografii oraz 3 książek. Z okazji 30-lecia pracy zawodowej został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymał również Medal Komisji Edukacji Narodowej. Za swą działalność naukową był wielokrotnie wyróżniany nagrodami przez Rektora Politechniki Częstochowskiej.
opracował: K. W. Książyński

 

 

Dopasuj wyświetlanie