inż. Andrzej Drapa


Andrzej DrapaUrodził się w Krakowie, w 1950 r. zmarła mu matka. W 1956 r. ukończył Wydział Geologii Poszukiwawczej w Technikum Geologicznym CGW. Rozpoczął pracę zawodową, ale w październiku 1958 r. został powołany na 2 lata do wojska, które ukończył w stopniu szeregowego. W trakcie jego służby zmarł mu ojciec, pozostawiając dwoje młodszego rodzeństwa na jego utrzymaniu. W roku 1963 wziął ślub ze Zdzisławą Góralczyk, która później pracowała wraz z nim w Instytucie.
W latach 1960-1962 był zatrudniony w Państwowym Przedsiębiorstwie Poszukiwań Naftowych. Od 1962 rozpoczął pracę na Politechnice Krakowskiej, początkowo jako technik geolog w organizującej się Katedrze Geologii i Petrografii, a po reorganizacji w 1970 r., w Instytucie Geotechniki Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej jako starszy technik. W 1968 ukończył studia wieczorowe na Wydziale Budownictwa Wodnego PK uzyskując tytuł inżyniera budownictwa wodnego. Po dyplomie kontynuował pracę początkowo w Dziale Inwestycji, a od 1971 r. w Instytucie Inżynierii Wodnej PK jako starszy asystent naukowo-techniczny w Zespole Zapór i Siłowni Wodnych, od 1973 r. jako konstruktor, od 1977 r. jako specjalista. W 1990 r. przeszedł ciężki zawał serca i w roku 1995 uzyskał rentę II grupy inwalidzkiej, miał zatem skrócony czas pracy. W czerwcu 1998 r. przeszedł na emeryturę.
W Katedrze Geologii przygotowywał preparaty do badań mikroskopowych, prowadził badania laboratoryjne, pomiary przecieków wodnych w obrębie budowli piętrzących, a także geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne badania terenowe. W Instytucie Inżynierii Wodnej został kierownik zespołu 5 pracowników prowadzących badania terenowe na zbiornikach Rożnowskim, Czchowskim i Żywieckim. Później uczestniczył w badaniach oraz ich opracowaniu i analizie wyników, a także w pracach projektowych z zakresu budownictwa wodnego. Wykonywał też pomoce do dydaktyki, zajmował się obsługą i utrzymaniem sprzętu do nowych technik nauczania, był odpowiedzialny za zakupy i konserwację aparatury badawczo-pomiarowej i dydaktycznej. Wykonywał również samodzielne zlecenia spoza Politechniki, m.in. analizy geotechniczne dla Fabryki Supertomasyny „Bonarka”, dokumentację rekonstrukcji zabytkowego jazu z mostem w Mostkach, koncepcję odwodnienia zakładu Odlewni „Prodlew” w Jordanowie, nadzorował prace związane z prognozą zamulenia zbiornika w Goczałkowicach w SSP „Żaczek”.
Był pracownikiem sumiennym, zdyscyplinowanym i wykazującym inicjatywę. Koleżeński i serdeczny w kontaktach z kolegami.
opracował: K. W. Książyński

 

Dopasuj wyświetlanie