Elżbieta Kania


Elżbieta KaniaDo 1973 r. nosiła nazwisko panieńskie Lasek. Miała wykształcenie średnie, ukończyła kurs asystentów projektanta urbanistyki i architektury. Od 1971 do 2011 r. pracowała jako laborant-kreślarz w Zakładach Doświadczalnych PK, jako technik w Instytucie Inżynierii Wodnej, następnie jako starszy technik w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Od 1982 r. na urlopie wychowawczym, a w latach 1986 do 1989 zatrudniona na pół etatu. Zajmowała się kreśleniem rysunków i map, obliczeniami i pracami pomocniczymi przy laboratoryjnych badaniach modelowych, biblioteką IIW, potem Zakładu Hydrologii, wypożyczaniem roczników hydrologicznych i inwentarzem, pracami pomocniczymi przy badaniach dla dydaktyki
opracował: K. W. Książyński

 

 

Dopasuj wyświetlanie