Dr inż. Jacek Stonawski


Jacek StonawskiNauczyciel akademicki Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Wybitny specjalista z zakresu budownictwa hydrotechnicznego i gospodarki wodnej. Wieloletni kierownik Zbiornika w Tresnej. Oddany pracy dydaktycznej nauczyciel akademicki, znakomity inżynier, wychowawca wielu pokoleń absolwentów. Prawy i wrażliwy człowiek, lubiany i szanowany przez pracowników i studentów.
Absolwent Wydziału Budownictwa Wodnego naszej Uczelni, obecnie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Został przyjęty w roku 1976, a właściwie skierowany służbowo do pracy w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej za sprawą prof. Bolesława Kordasa – jako doświadczony inżynier praktyk dla wsparcia procesu kształcenia. Wcześniej, w okresie 14 lat, pracował w Rejonie Dróg Wodnych, czyli w późniejszej Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Krakowie, pełniąc funkcje specjalistyczne, w tym kierownika zbiornika wodnego Tresna na Sole oraz inspektora nadzoru kaskady zbiorników na Sole. Pracował także Biurze Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „Hydrosan” w Gliwicach, biorąc udział w realizacji blisko 20 projektów studialnych.
W całym okresie swojej pracy zawodowej poza i na Uczelni, podnosił swoje kwalifikacje i czynnie uczestniczył w upowszechnianiu wiedzy z zakresu budownictwa wodnego, zwłaszcza specjalistycznego, poprzez realizację ekspertyz, projektów i publikacji oraz udział w konferencjach.
Jego praca doktorska pt. Hydrologiczno – fizjograficzne kryteria w prognozie zalądowania zbiorników retencyjnych w dorzeczu Górnej Wisły, zrealizowana pod kierunkiem prof. Mieczysława Wacławskiego „spięła” doświadczenie praktyczne z naukową metodą podejścia do oceny zmian parametrów retencyjnych zbiorników wodnych.
Swoją działalność dydaktyczną w Politechnice Krakowskiej, Pan Jacek Stonawski, koncentrował na specjalistycznych zagadnieniach budownictwa wodnego, takich jak Specjalne Konstrukcje Hydrotechniczne i pokrewne zagadnienia z zakresu odwodnień, melioracji i budownictwa wodnego.
Wielokrotnie honorowany i odznaczany za swą pracę na Uczelni, Pan Jacek Stonawski zapisał się w naszej pamięci jako skromny i życzliwy Kolega oraz odpowiedzialny i lubiany przez młodzież Nauczyciel Akademicki.
opracowała: E. Nachlik

 

 

Dopasuj wyświetlanie