Dr inż. Elżbieta Drużyńska


Elżbieta DrużyńskaAbsolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Ceniony nauczyciel akademicki, Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej, wychowawca młodzieży. Oddana pracy dydaktycznej i naukowej, wspaniała koleżanka, ceniona w środowisku krajowym i międzynarodowym. Zasłużona dla środowiska uczelnianego Politechniki Krakowskiej. Posiadała duże doświadczenie z zakresu gospodarki wodnej. Swą wiedzę przekazywała studentom kształcąc ich umiejętności w tym zakresie. Lubiana i szanowana przez młodzież, była cenionym Pracownikiem Politechniki Krakowskiej.
Studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej PK ukończyła w r. 1978 z wyróżnieniem, uzyskując za pracę dyplomową nagrodę prof. Roniewicza. Z wyróżnieniem obroniła też pracę doktorską i przez całe 36 lat pracy w IIiGW wyróżniała się pracowitością i wiedzą – była cenionym specjalistą z dziedziny gospodarki wodnej. Mimo iż była wymagająca, studenci ją lubili i cenili, o czym świadczą liczne prowadzone przez nią prace dyplomowe.
Była kierownikiem lub głównym wykonawcą wielu grantów badawczych w Instytucie, a także polskiej części kilku projektów międzynarodowych – TEMPUS-EWARING, AQUASTRESS i GENESIS, prowadziła też wykłady w języku angielskim.
Prawy i wrażliwy człowiek, lubiana i szanowana przez pracowników i studentów Była dobrą koleżanką i współpracownikiem, a dla wielu również przyjacielem.
W uznaniu zasług Zmarła została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Honorową Politechniki Krakowskiej. Prawy i wrażliwy człowiek, lubiana i szanowana przez pracowników i studentów.
opracował: K. W. Książyński

 

 

Dopasuj wyświetlanie