Doc. dr inż. Feliks Szwed


Feliks SzwedUrodził się we Lwowie, w r. 1935 uzyskał dyplom inż. hydrotechnika na Oddziale Wodnym Wydziału Inżynierii Politechniki Lwowskiej. Pracę zawodową rozpoczął od realizacji projektów regulacji rzek i potoków, m.in. Czeremoszu w Kutach, Tudowie, Uścierykach i Żabiu, Rybnicy w Kosowie oraz bulwarów na rzece Tyśmienicy w Borysławiu. Kierował też budową śluzy na Panwi i zapory na Brynicy w Józefce na Śląsku. W czasie wojny pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, m.in. kierując remontami lewobrzeżnych obwałowań Wisły od ujścia Szreniawy do Połańca. W sierpniu 1945 r. został aresztowany w łapance ulicznej w Krakowie i spędził trzy tygodnie w obozie karnym w Płaszowie.
Po wojnie organizował gimnazjum w Prokocimiu, gdzie również uczył matematyki, fizyki i chemii. Od 1946 r. pracował, początkowo jako starszy asystent, w Katedrze Budownictwa Wodnego I Wydziałów Politechnicznych AGH. W roku 1951 został adiunktem, a w 1953 zastępcą profesora Roniewicza i wykładowcą, a od 1961 starszym wykładowcą. W roku 1963 obronił pracę doktorską i w 1967 r. uzyskał stanowisko docenta etatowego. W roku 1973 przeszedł na emeryturę.
Od roku 1953 do był kierownikiem Zakładu Hydrauliki w Katedrze Regulacji Rzek i Budowy Dróg Wodnych, w latach 1956-1970 pełnił funkcję kierownika tej katedry, a następnie od 1970 do 1973 r. dyrektora Instytutu Inżynierii Wodnej. W latach 1953–1957 był prodziekanem Wydziału Budownictwa Wodnego. W roku akademickim 1967/1968 reprezentował w Senacie Wydział Budownictwa Wodnego. Był członkiem wielu komisji Senackich, Podzespołu Budownictwa Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowe i Wodnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie.
Zajmował się zagadnieniami regulacji rzek i potoków, dróg wodnych, gospodarki wodnej rejonów górskich i podgórskich, pozwoleń wodno-prawnych. Opracował 3 skrypty dla studentów Inżynierii Wodnej – Encyklopedyczny kurs budownictwa wodnego, Zarys budownictwa wodnego: Hydrologia, roboty wodne i z T. Wróblewskim Zarys inżynierii wodnej, był autorem licznych publikacji naukowych.
Należał do Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego i w NOT. Wielokrotny laureat nagrody rektora PK.
opracował: K. W. Książyński

 

 

Dopasuj wyświetlanie