mgr inż. Adam Gawor


Adam GaworUrodzony w Kamionce Strumiłowej w woj. lwowskim. Po wojnie wraz z rodzicami przeniósł się do Krakowa gdzie pozostał na stałe. Często jednak wspominał dzieciństwo w ojczystych stronach.
Studia inżynierskie ukończył w 1956 r. na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej, a dyplom magistra uzyskał w 1965 r. na Akademii Rolniczej w Krakowie.
Pracę zawodową podjął zaraz po studiach w Biurze Projektów Leśnictwa. Pracował również w „Hydroprojekcie” i w Biurze Projektów Wodnych i Melioracji w Krakowie, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. technicznych. Miał ogromne doświadczenie praktyczne w zakresie zabudowy i utrzymania potoków i rzek górskich. Prowadził zarówno prace projektowe jak i prace w wykonawstwie, był więc wysoko cenionym specjalistą w zakresie hydrotechniki. W tym okresie był również nauczycielem w Technikum Melioracyjnym.
W roku 1979 podjął pracę dydaktyczną w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej, na etacie starszego wykładowcy. Prowadził zajęcia na studiach dziennych i zaocznych. Studentom poświęcał bardzo dużo czasu i serca, przekazując swą wiedzę i doświadczenie. Cieszył się sympatią i uznaniem wychowanków, którzy dawali temu wyraz korzystając z jego porad inżynierskich przez wiele lat po ukończeniu studiów. Po przejściu na emeryturę w 1996 r., wykładał jeszcze jakiś czas na studiach zaocznych.
Za swą pracę został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
opracował: K. W. Książyński

 

 

Dopasuj wyświetlanie